Cite this article as:

Yermokhin M. V., Tabachishin V. G., Ivanov G. A. SIZE-WEIGHT AND SEXUAL STRUCTURE OF PELOPHILAX RIDIBUNDUS AND BOMBINA BOMBINA (AMPHIBIA, ANURA) POPULATIONS IN THE FLOODPLANE OF THE MEDVEDITSA RIVER (SARATOV REGION). Current Studies in Herpetology, 2017, vol. 17, iss. , pp. 10-?. DOI: https://doi.org/10.18500/1814-6090-2017-17-1-2-10-20


This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Heading: 
UDC: 
597.833(470.44)

SIZE-WEIGHT AND SEXUAL STRUCTURE OF PELOPHILAX RIDIBUNDUS AND BOMBINA BOMBINA (AMPHIBIA, ANURA) POPULATIONS IN THE FLOODPLANE OF THE MEDVEDITSA RIVER (SARATOV REGION)

Abstract

The size, weight and sexual structure of Pelophylax ridibundus and Bombina bombina populations was analyzed during their spawning migrations in 2013 - 2015 in four lakes of the Medveditsa River flood-plane (Saratov Region, Lysogorsky District). The body length of Pelophylax ridibundus males ranged from 29.3 to 101.3 mm (the weight from 2.10 to 152.2 g), and that of females did from 36.1 to 120.2 mm (the weight from 4.45 to 181.0 g); for Bombina bombina males - from 25.4 to 50.6 mm (the weight from 1.06 to 8.5 g), and that of females from 32.1 to 49.7 mm (the weight from 2.64 to 8.43 g). No stable long-term trend of any decrease in the size and weight parameters in the studied amphibian species with a near-water life mode was observed, unlike predominantly terrestrial ones. The sexual dimorphism of P. ridibundus meant the predominance of females in size and weight parameters (from 9 to 14% in body length and from 32 to 67% in live weight), and that of B. bombina was more pronounced in body weight (from 6 to 96% in different years). The sex ratio in the population of P. ridibundus ranged from 1.96:1 to 4.13:1 with the predominance of males (their proportion gradually increases), and that in B. bombina ranged from the balanced one (1:1) to 1.73:1 (there was no stable trend of sexual structure changes).

References

Antonyuk E. V., Panchenko I. M. Zemnovodnye i presmykaiushchiesia Riazanskoi oblasti. Tr. Okskogo gos. prirodnogo biosfernogo zapovednika [Amphibians and Reptiles of Ryazan Region. Proc. of Oka Nature Reserve]. Ryazan : Golos Gubernii Publ., 2014, iss. 32. 168 p. (in Russian).
Belyachenko A. V., Shlyakhtin G. V., Filipechev A. O., Mosolova E. Yu., Melnikov E. Yu., Yermokhin M. V., Tabachishin V. G., Emelyanov A. V. Metody kolichestvennykh uchetov i morfologicheskikh issledovanii nazemnykh pozvonochnykh zhivotnykh [Methods of Quantity Counts and Morphological Researches of Terrestrial Vertebrate Animals]. Saratov, Saratov University Press, 2005, 148 p. (in Russian).
Bolshakov V. N., Kubancev B. S. Polovaia struktura populiatsii mlekopitaiushchikh i ee dinamika [Sex Structure of Mammals Populations and its Dynamics]. Moscow, Nauka, 1984, 233 p. (in Russian).
Borisovskiy A. G., Borkin L. Ya., Litvinchuk S. N., Rosanov Yu. M. Morphometric Characteristics of Green Frogs (Rana esculenta complex) in Udmurtia. Bulletin of Udmurt University, 2000, no. 5, pp. 70–75 (in Russian).
Garanin V. I. K ekologii krasnobriukhoi zherlianki [To European Fire-bellied Toad Ecology]. In: Prirodnye Resursy Volzhsko-Kamskogo Kraia. Zhivotnyi mir [Natural Resourses of Volga-Kama Region. World of Animals]. Kazan, Kazan University Press, 1971, pp. 94–104 (in Russian).
Goncharenko A. E. Age Dependence of Size in Certain Amphibia. Vestnik zoologii, 1979, no. 4, pp. 46–50 (in Russian).
Ermokhin M. V., Tabachishin V. G. Size and Sex Structure Dynamics of Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) Toadlets in the Medveditsa River Floodplain. Current Studies in Herpetology, 2010, vol. 10, iss. 3–4, pp. 101–108 (in Russian).
Yermokhin M. V., Tabachishin V. G. Reproductive Parameters of Females Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) as Functions of Size and Weight Characteristics. Current Studies in Herpetology, 2011 a, vol. 11, iss. 1–2, pp. 28–39 (in Russian).
Yermokhin M. V., Tabachishin V. G. Abundance Accounting Result Convergence of Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) Migrating Toadlets at Full and Partial Enclosing of a Spawning Waterbody by Drift Fences With Pitfalls. Current Studies in Herpetology, 2011 b, vol. 11, iss. 3/4, pp. 121–131 (in Russian).
Yermokhin M. V., Ivanov G. A., Tabachishin V. G. Spawning Migration Phenology of Anuran Amphibians in the Medveditsa river Valley (Saratov Region). Current Studies in Herpetology, 2013, vol. 13, iss. 3/4, pp. 101–111 (in Russian).
Yermokhin M. V., Tabachishin V. G., Ivanov G. A., Rybal'chenko D. A. Reproductive Parameters of Bombina bombina and Pelophylax ridibundus (Amphibia, Anura) Females as Functions of Their Size and Weight Charac-teristics. Current Studies in Herpetology, 2016 a, vol. 16, iss. 1/2, pp. 3–13 (in Russian). DOI: 10.18500/1814-6090-2016-16-1-2-3-13.
Yermokhin M. V., Tabachishin V. G, Ivanov G. A. Long-term Dynamics of the Size-Weight and Sexual Structure in Populations of Pelobates fuscus (Anura, Pelobatidae) in the Medveditsa River Valley (Saratov Region). Current Studies in Herpetology, 2016 b, vol. 16, iss. 3/4, pp. 113–122 (in Russian). DOI: 10.18500/1814-6090-2016-16-3-4-113-122.
Zhukova T. I. Population Structure of Marsh Frog in Steppe Waterbodies of Western Ciscaucasia. Topical problems in herpetology and toxinology, Togliatti, 2005, iss. 8, pp. 31–37 (in Russian).
Zhukova T. I., Peskova T. Yu. Some population features of marsh frog by inhabiting in clear and pesticides polluted waterbodies. Abstracts XI Science conf. “Actual questions of ecology and nature protection of southern regions of Russia ecosystems and adjacent territories”. Krasnodar, 1998, pp. 123 – 124 (in Russian).
Kireeva M. B. Vodnyi rezhim rek basseina Dona v usloviiakh meniaiushchegosia klimata. Dis. kand. geogr. nauk [Water regime of Don basin rivers in climate change conditions. Dr. geogr. sci. diss.]. Moscow, 2013. 211 p. 124 (in Russian).
Kolomyts E. G. Regional Model of Global Changes in the Natural Environment. Moscow, Nauka, 2003. 371 p. (in Russian).
Korn P. S. Prjamolinejnye zaborchiki s lovush-kami [Straight Fences With Traps]. Izmerenie i monitor-ing biologicheskogo raznoobrazija: standartnye metody dlja zemnovodnyh [Biodiversity Measurement and Monitoring: Standard Methods for Amphibians]. Moscow, KMK Scientific Press, 2003, pp. 117–127 (in Russian).
Kubancev B. S., Zhukova T. I. Anthropogenic In-fluences to Amphibians Environment and its Populations Sex Structure. In: Ekologiia i morfologicheskie izmeneniia zhivotnykh pod vliianiem antropicheskikh faktorov [Animal Ecology and Morphological Changes Under Anthropogenic Factors Influence]. Volgograd, Volgograd State Pedagogical Institute Press, 1994, pp. 64 – 74 (in Russian).
Maksimov S. V. Bioindikatsiia sostoianiia sred obitaniia s ispol'zovaniem zemnovodnykh roda v usloviiakh Iuzhnogo Nechernozem'ia Rossii (na primere Brianskoi oblasti). Avtoref. dis. kand. biol. nauk [Bioindication Environments Condition With Using of Amphibians of Genus Rana in Southern Non-Chernozem Zone of Russia (example Bryansk Region). Abstracts Dr. biol. sci. diss.]. Bryansk, 2010. 23 p. (in Russian).
Misyura A. N. Ekologiia fonovogo vida amfibii tsentral'nogo stepnogo Pridneprov'ia v usloviiakh promyshlennogo zagriazneniia vodoemov. Avtoref. dis. kand. biol. nauk [Background Amphibian Species Ecology in Central Steppe Pridneprovye in Conditions of Industrial Pollution of Waterbodies. Abstracts Dr. biol. sci. diss.]. Moscow, 1989. 16 p. (in Russian).
Peskova T. U. Sex-ratio Structure of the Amphibians Inhabiting Pure and Pesticide-polluted Reservoirs. Current Studies in Herpetology, 2000, vol. 1, pp. 26–35 (in Russian).
Pysanets E. M. Amfibii Ukrainy (spravochnik-opredelitel' zemnovodnykh Ukrainy i sopredel'nykh territorii) [Amphibian of Ukraine (Guide of Amphibian of Ukraine and Adjacent Territories)]. Kyiv, National Museum of Natural History Publ., 2007. 312 p. (in Russian).
Shlyakhtin G. V., Tabachishin V. G. Seasonal Diet Variability of Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) in the Northern Lower-Volga Region. Current Studies in Herpetology, 2010, vol. 10, iss. 1–2, pp. 47–53 (in Russian).
Shlyakhtin G. V., Tabachishin V. G., Zavialov E. V., Tabachishina I. E. Zhivotnyi mir Saratovskoi oblasti. Kn. 4. Amfibii i reptilii [The Fauna of Saratov Region, Vol. 4: Amphibians and Reptiles]. Saratov, Saratov University Press, 2005. 116 p. (in Russian).
Shlyakhtin G. V., Tabachishin V. G., Yermokhin M. V. History and main leads in the herpetofauna studies of the northern Lower-Volga region (to the 105th anniversary of the Chair of Animal Morphology and Ecology of Saratov State University). Current Studies in Herpetology, 2014, vol. 14, iss. 3–4, pp. 137–146 (in Russian).
Shlyakhtin G. V., Tabachishin V. G., Kaybeleva E. I., Mosolova E. Yu., Yermokhin M. V. Current Status of the Batrachological Collection of the Zoological Museum of Saratov University. Current Studies in Herpetology, 2015, vol. 15, iss. 3–4, pp. 153–159 (in Russian).
Shlyakhtin G. V., Tabachishin V. G., Yermokhin M. V. Nature Protection Status of Amphibians and Reptiles in Saratov Region.  Current  Studies in Herpetology, 2016, vol. 16, iss. 3–4, pp. 171–175 (in Russian). DOI: 10.18500/1814-6090-2016-16-3-4-171-175.
Yakusheva Ya. A., Peskova T. Yu. Size and Structure of Populations of the March Frog Pelophylax ridibundus Pal. (Amphibia, Anura) in Waters, Contaminated by Karbamide Insecticides. Gerald of Tver State University. Ser.: Biology and Ecology, 2014, no. 3, pp. 53–65 (in Russian).
Ayaz D., Tok C. V., Mermer A., Tosunoğlu M., Afsar M., Çiçek K. Population Size of the Marsh Frog (Rana ridibunda Pallas, 1771) in Lake Yayla (Denizli, Turkey). Turkish J. of Zoology, 2007, vol. 31, no. 3, pp. 255–260.
Barandun J., Reyer H.-U., Anholt B. Reproductive Ecology of Bombina variegata: Aspects of Life History. Amphibia–Reptilia, 1997, vol. 18, no. 4, pp. 347–355.
Blaustein A. R., Walls S. C., Bancroft B. A., Lowler J. J., Searle C. L., Gervasi S. S. Direct and Indirect Effects of Climate Change on Amphibian Populations. Diversity, 2010, vol. 2, no. 2, pp. 281–313.
Cayuela H., Arsovski D., Thirion J.-M., Bonnai-re E., Pichenot J., Boitaud S., Miaud C., Joly P., Besnard A. Demographic Responses to Weather Fluctuations are Context Dependent in a Long-lived Amphibian. Global Change Biology, 2016, vol. 22, no. 8, pp. 2676–2687.
Cogǎlniceanu D., Miaud C. Variation in life his-tory traits in Bombina bombina from the lower Danube floodplain. Amphibia–Reptilia, 2004, vol. 25, no. 1, pp. 115–119.
Colliva C., Stagni G., Mazzotti S., Zaccanti F., Falconi R. Struttura e dinamica di popolazioni di Bombina pachypus nell’Appennino romagnolo. Atti Del 6o Congresso Nazionale Della Societas Herpetologica Italica. Roma, Le Scienze, 2007, pp. 61 – 70.
Corn P. S., Bury R. B. Sampling Methods for Ter-restrial Amphibians and Reptilies / USDA Forest Service, Pacific Northwest Research Station. Portland. General Technical Report PNW-GTR-275, 1990. 34 p.
Grant E. H. C., Miller D. A. W., Schmidt B. R., Adams M. J., Amburgey S. M., Chambert T., Cruickshank S. S., Fisher R. N., Green D. M., Hossack B. R., Johnson P. T. J., Joseph M. B., Rittenhouse T. A. G., Ryan M. E., Wad-dle J. H.,  Walls S. C.,  Bailey L. L., Fellers G. M., Gorman T. A., Ray A. M., Pillod D. S., Price S. J., Saenz D., Sadinski W., Murths E. Quantitative Evidence for the Effects of Multiple Drivers on Continental-scale Amphibian Declines. Scientific Reports, 2016, vol. 6, pp. 25625.
Guarino F. M., Angelini F., Cammarota M. A Skeletochronological Analysis of Three Syntopic Amphibian Species from Southern Italy. Amphibia–Reptilia, 1995, vol. 16, no. 3, pp. 297–302.
Ivanova N. L., Zhigalski O. A. Demographic Features of Populations of the Marsh Frog (Rana ridibunda Pall.) Introduced Into Water Bodies of the Middle Urals. Russ. J. of Ecology, 2011, vol. 42, no. 5, pp. 400–406.
Kiesecker J. M., Blaustein J. E., Belden L. K. Complex Causes of Amphibian Population Declines. Na-ture, 2001, vol. 410, pp. 681–684.
Lovich J. E., Gibbons J. W. A Review of Techniques for Quantifying Sexual Size Dimorphism. Growth, Development and Aging, 1992, vol. 56, pp. 269–281.
Ludovisi A., Rossi R., Paracucchi R., Selvaggi R., Fagotti A.,  Simoncelli  F.,  Pascolini R.,  Di Rosa I.  The Delayed Effects of Meteorological Changes on the Water Frogs in Central Italy. Hydrobiologia, 2014, vol. 730, no. 1, pp. 139–152.
Mayer M., Hawlitschek O., Zahn A., Glaw F. Composition of Twenty Green Frog Populations (Pelophylax) Across Bavaria, Germany. Salamandra, 2013, vol. 49, no. 1, pp. 31–44.
McMenamin S. K., Hadly E. A., Wright C. K. Climatic Change and Wetland Desiccation Cause Amphibian Decline in Yellowstone National Park. Proc. of the National Academy of Sciences, 2008, vol. 105, no. 44, pp. 16988–16993.
O’Regan S. M., Palen W. J., Andersen S. C. Climate Warming Mediates Negative Impacts of Rapid Pond Drying for Three Amphibian Species. Ecology, 2014, vol. 95, no. 4, pp. 845–855.
Ray A. M., Gould W. R., Hossack B. R., Sepul-veda A. J., Thoma D. P., Patla D. A., Daley R., Al-Chokhachy R. Influence of Climate Drivers on Coloniza-tion and Extinction Dynamics of Wetland-dependent Species. Ecosphere, 2016, vol. 7, no. 7, p. e01409.
Reading C. J. Linking Global Warming to Amphibian Declines Through its Effects on Female Body Con-dition and Survivorship. Oecologia, 2007, vol. 151, no. 1, pp. 125–131.
Rohr J. R., Raffel T. R. Linking Global Climate and Temperature Variability to Widespread Amphibian Declines Putatively Caused by Disease. Proc. of the National Academy of Sciences, 2010, vol. 107, no. 18, pp. 8269–8274.
Rot-Nikčević I., Sidorovska V., Džukić G., Kalezić M. L. Sexual Size Dimorphism and Life History Traits of Two European Spadefoot Toads (Pelobates fuscus and P. syriacus) in Allopatry and Sympatry. Annales. Ser. Historia Naturalis, 2001, vol. 11, no. 1, pp. 107–120.
Stuart S. N., Chanson J. S., Cox N. A., Young B. E., Rodrigues A. S. L., Fischman D. L., Waller R. W. Status and Trends of Amphibian Declines and Extinctions World-wide. Science, 2004, vol. 306, no. 5702, pp. 1783–1786.
Zhelev Z., Arnaudov A., Boyadzhiev P. Colour Polymorphism, Sex Ratio and Age Structure in the Populations of Pelophylax ridibundus and Pseudepidalea viri-dis (Amphibia : Anura) from Anthropogenically Polluted Biotopes in Southern Bulgaria and Their Usage as Bioindicators. Trakia J. of Sciences, 2014, vol. 12, no. 1, pp. 1–12.

Short text (in English): 
Full text (in Russian):