Nizhny Novgorod

DenisovDmitriy A.Kerzhensky State Nature Reserve, 23 Rozhdestvenskaya St., Nizhny Novgorod 603001, Russiamidzhajj@gmail.com

StolyarovaIrinaA.Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, 23 Gagarin Avenue, Nizhni Novgorod 603950, Russiairinaisto75@gmail.com

RomanovaElenaB.Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, 23 Gagarin Avenue, Nizhni Novgorod 603950, Russiaromanova@ibbm.unn.ru

AntipovSergeyA.A. M. Nikolsky Herpetological Society, 19-10 Geroyev prosp., Nizhny Novgorod 603044, Russiarucfavin@gmail.com

PestovMarkV.Society for Amphibian and Reptile Conservation, 16-d Rozhdestvenskaya Str., Nizhny Novgorod 603001, Russiavipera@dront.ru

RomanovaE.B.Nizhny Novgorod Lobachevsky State University, 23 Gagarina Prosp., Nizhny Novgorod 603950, Russiaromanova@bio.unn.ru

PestovM.V.Society of Amphibians and Reptiles Conservation, 16-d Rozhdestvenskaya Str., Nizhny Novgorod 603001, Russialeb-nn@yandex.ru

LebedinskiiA.A.Nizhny Novgorod Lobachevsky State University, 23 Gagarina Prosp., Nizhny Novgorod 603950, Russialeb-nn@yandex.ru

NikolaevV.Yu.Nizhny Novgorod’s Lobachevsky State University, 23 Gagarina Av., Nizhny Novgorod 603950, Russiadarthtiger@yandex.ru

RomanovaE.B.Nizhny Novgorod’s Lobachevsky State University, 23 Gagarina Av., Nizhny Novgorod 603950, Russiaromanova@bio.unn.ru