Russia

IdrisovaL.A.Kazan (Volga Region) Federal University, 18 Kremlevskaya Str., Kazan 420008, Russialiya.idrisova@yandex.ru

ZamaletdinovR.I.Kazan (Volga Region) Federal University, 18 Kremlevskaya Str., Kazan 420008, Russiai.ricinus@rambler.ru

IvanovG.A.Saratov State University, 83 Astrakhanskaya Str., Saratov 410012ecoton@rambler.ru

TabachishinV.G.Saratov branch of A. N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, 24 Rabochaya Str., Saratov 410028, RussiaTabachishinvg@sevin.ru

YermokhinM.V.Saratov State University, 83 Astrakhanskaya Str., Saratov 410012ecoton@rambler.ru

GordeevD.A.Volgograd State University, 100 Universitetsky Prosp., Volgograd 400062, Russiadmitriy8484@bk.ru

JohansenL.K.Zoological Institute, Russian Academy of Sciences, 1 Universitetskaya nab., St. Petersburg 199034, RussiaNatalia.Ananjeva@zin.ru

UteshevV.K.Institute of Cell Biophysics, Russian Academy of Sciences, 3 Institutskaya Str., Pushchino, Moscow Reg. 142290, RussiaNatalia.Ananjeva@zin.ru

AnanjevaN.B.Zoological Institute, Russian Academy of Sciences, 1 Universitetskaya nab., St. Petersburg 199034, RussiaNatalia.Ananjeva@zin.ru

MosolovaE.Yu.Saratov State University, 33 Astrakhanskaya Str., Saratov 410012, Russiabiofac@sgu.ru

Pages