Russia

SadykovRomanK.Adyghe State University, 208 Pervomayskaya St., Maykop 385000, RussiaScirtes@mail.ru

KhrabrovIvanE.Federal Research Center All-Russian Institute of Plant Genetic Resources named after N. I. Vavilova, 42,44 B. Morskaya St., Saint Petersburg 190000, Russia ivan.khrabrov95@mail.ru

KatzAlexeyV.Agrarian-Technological Institute, RUDN University, 8/2 Miklukho-Maklay St., Moscow 117198, Russiaalexey-katz@yandex.ru

SmirnovaNataliaG.А. M. Nikolsky Herpetological Society, 15 Kolobova St., Sevastopol 299038, RussiaIgor.Doronin@zin.ru

UshakovMichailV.Galich’ya Gora Nature Reserve, Voronezh State University, Donskoye village, Zadonsky district, Lipetsk region 399240, Russiaushakov@dev-reserve.vsu.ru

PetrovAnatolyN.Institute of Biology Komi Science Centre Russian Academy of Sciences, 28 Kommunisticheskaya St., Syktyvkar 167982, Russiatpetrov@ib.komisc.ru

KochanovSergeyK.Institute of Biology Komi Science Centre Russian Academy of Sciences, 28 Kommunisticheskaya St., Syktyvkar 167982, Russiakochanov@ib.komisc.ru

BykhovetsNataliaM.Institute of Biology Komi Science Centre Russian Academy of Sciences, 28 Kommunisticheskaya St., Syktyvkar 167982, Russiabykhovets.n@ib.komisc.ru

BobretsovAnatolyV. Institute of Biology Komi Science Centre Russian Academy of Sciences, 28 Kommunisticheskaya St., Syktyvkar 167982, Russiaavbobr@mail.ru

MazanaevaLyudmilaF.Dagestan State University, 4 Batyryaya Str., Makhachkala 367000, Russiamazanaev@mail.ru

Pages