Russia

TabachishinVasilyG.Saratov branch of A. N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, 24 Rabochaya Str., Saratov 410028, RussiaTabachishinvg@sevin.ru

YermokhinMikhailV.Saratov State University, 33 Astrakhanskaya Str., Saratov 410012, Russiaecoton@rambler.ru

BondarenkoDmitryA.Head Center of Hygiene and Epidemiology, Federal Medical and Biological Agency, 6 1st Pekhotny pereulok, Moscow 123182, Russiadmbonda@list.ru

KochanovSergeyK.Institute of Biology Komi Science Centre, Kommunisticheskaya Str., 28, Syktyvkar 167982, Russiakochanov@ib.komisc.ru

BobretsovAnatolyV.Pechoro-Ilych State Nature Reserve, Village Yaksha, Troitsko-Pechorsky rayon, Republic of Komi 169436, Russiaavbobr@mail.ru

BobrovV.V.A. N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, 33 Leninsky Prospect, Moscow 119071, Russiavladimir.v.bobrov@gmail.com

DoroninaM.A.Zoological Institute, Russian Academy of Sciences, 1 Universitetskaya nab., St. Petersburg 199034, Russiaivdoronin@mail.ru

AnanjevaN.B.Zoological Institute, Russian Academy of Sciences, 1 Universitetskaya nab., St. Petersburg 199034, RussiaNatalia.Ananjeva@zin.ru

TuniyevB.S.Federal State Institution Sochi National Park, 21 Moskovskaya Str., Sochi 354000, Russiabtuniyev@mail.ru

DoroninI.V.Zoological Institute, Russian Academy of Sciences, 1 Universitetskaya nab., St. Petersburg 199034, Russiaivdoronin@mail.ru

Pages